Ważne warsztaty dla organizacji pozarządowych

3 września 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku odbędą się warsztaty „Formy prowadzenia działalności statutowej, odpłatnej i działalności gospodarczej przez ngo`s a współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.” Zgłoszenia do 28 sierpnia! Warsztaty organizuje Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku. Zapraszamy!

 

Od grudnia 2018 roku na terenie Powiatu Giżyckiego powstało już 18 Kół Gospodyń Wiejskich posiadających osobowość prawną, ale w szczególności ogromny zapał i chęć pracy społecznej na rzecz swoich wsi. Zarówno KGW jak i inne organizacje pozarządowe zgłaszają problemy związane z wątpliwościami jakie towarzyszą instytucjom samorządowym: jak formalnie i prawidłowo ułożyć współpracę pozafinansową pomiędzy sektorem samorządowymi i pozarządowym. Przykładem jest udział organizacji w wydarzeniach organizowanych przez jst, jak np. stoiska na festynach i sprzedaż regionalnych kulinariów lub rękodzieła, czy udostępnianie infrastruktury użyteczności publicznej dla ngo`s, w tym KGW.

Wychodząc naprzeciw tym problemom organizuję dla Państwa warsztaty w temacie:

„Formy prowadzenia działalności statutowej, odpłatnej i działalności gospodarczej przez ngo`s a współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.”

Szkolenie odbędzie się 3 września 2019 roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku w godz. 9:00-16:00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony catering i materiały szkoleniowe.

Warsztaty są dedykowane w szczególności: osobom odpowiedzialnym za współpracę z ngo`s, dyrektorom domów kultury, kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych.

W trakcie szkolenia otrzymacie Państwo odpowiedź, na pytania:

  • jak współpracować pozafinansowo z ngo`s, by nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny publicznej?
  • czy na organizowanym przez samorząd/dom kultury/jednostkę organizacyjną jarmarku/festynie organizacja może sprzedawać swoje produkty?
  • jak podejmować współpracę pozafinansową z organizacjami prowadzącymi działalność gospodarczą, jak ją dokumentować?

Szkolenie poprowadzi Pani Urszula Podurgiel w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego przy Stowarzyszeniu ADELFI w Ełku.

Zgłoszenia (do pobrania poniżej) przyjmuje Biuro Rady Powiatu w Giżycku do 28 sierpnia 2019 roku w formie papierowej lub mailowej na adres: rada@gizycko.starostwo.gov.pl.

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zachęcamy do sprawnej rejestracji, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

W razie pytań prosimy o kontakt: Monika Łępicka-Gij tel. 502 508 727, mail: monika.gij@o2.pl.