Webinar pn. ,,Dyplomacja na co dzień”

Webinar odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00, a poprowadzi go pan Wiesław Pietrzak – polski wojskowy i polityk. Ukończył Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu, a następnie uzyskał tytuł oficera dyplomowanego w Akademii Sztabu Generalnego. Służył m.in. w Chełmnie, Toruniu, Grudziądzu, był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Syrii, dowódcą 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Suwałkach. W latach 1994–1998 pełnił funkcję przewodniczącego rady miejskiej w Węgorzewie, był także delegatem do sejmiku samorządowego województwa suwalskiego i radnym sejmiku warmińsko-mazurskiego. W latach 1997–2005 przez dwie kadencje zasiadał w Senacie. W latach 2006–2010 był przewodniczącym rady powiatu węgorzewskiego. Prezes Koła Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w Węgorzewie. W 2021 roku został uhonorowany tytułem i medalem ,,Zasłużony dla Gminy Węgorzewo”.

Webinar zorganizowany zostanie w ramach projektu ,,Rozwój Związku Stowarzyszeń LGD9” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach PROO 1a.

Link do webinaru:

https://zoom.us/j/97473368352?pwd=dHE5UHlJd2NzZHBySDBnQXB4aTlIdz09 

Identyfikator: 974 7336 8352

Kod dostępu: 545066

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem!