Webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – subregion ełcki”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych założeniem własnej firmy na webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – subregion ełcki” (w skład subregionu ełckiego wchodzą następujące powiaty: ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki i piski).

Termin spotkania: 16 lutego 2021 r. w godzinach  10:00–10:40

Miejsce spotkania: Platforma Cisco Webex Meetings

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest

przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl do 12 lutego 2021 r. i otrzymanie potwierdzenia mejlowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (16 lutego 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

 

Ramowy program spotkania [POBIERZ]

Formularz zgłoszeniowy [POBIERZ]

Więcej informacji:
Departament Koordynacji Promocji
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
tel. (87) 610-07-77, (87) 734-11-10/09
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.