Wejście do Urzędu utrudnione od 18 kwietnia br.

Od kilku tygodni trwa remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku. 18 kwietnia br. planowane jest rozstawienie kolejnej części rusztowania, które uniemożliwi korzystanie z pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W związku z powyższym informujemy, że:

  • wejście do budynku odbywać się będzie przez główne drewniane drzwi,
  • osoby ze szczególnymi potrzebami chcące załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Giżycku będą mogły skorzystać z pomocy pracowników (informacje pod numerem telefonu 87 428 59 58),
  • w razie konieczności osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły skorzystać z przejścia przez kotłownię,
  • taki stan rzeczy potrwa prawdopodobnie do czasu zakończenia inwestycji.

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Miejski w Giżycku

Fot.: gizycko.pl/ JMK