Wiecznie żywy pomnik historii

W sobotę, 15 kwietnia br. w 41 batalionie lekkiej piechoty w Giżycku, w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”, odbyła się uroczystość symbolicznego sadzenia „Dębu Pamięci” oraz dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia ofiary zbrodni katyńskiej gen. bryg. Wojska Polskiego Szymona Kurza.

Akcja polega na sadzeniu na terenie całej Polski drzew z okazji kolejnych rocznic zbrodni, które przypadają 13 kwietnia każdego roku. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent RP Andrzej Duda.

Dąb to długowieczne drzewo – symbol, pomnik. Symbolizuje siłę, wytrzymałość i mądrość. Sadzenie Dębów Katyńskich ma także wymiar edukacyjny. Chodzi o to, aby pamięć o straszliwej zbrodni sprzed 83 lat była żywa nie tylko wśród starszego pokolenia żołnierzy, ale przede wszystkim, aby była znana młodym w służbie żołnierzom.

Symbolicznego sadzenia dębu dokonał Wicestarosta Mariusz Sieroński wraz z Komendantem 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk. Jakubem Tokarzem.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej uczynił Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz oraz Zastępca Wójta Gminy Giżycko Ewa Sobieska.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście złożyli okolicznościowe kwiaty pod pomnikiem gen. bryg. Wojska Polskiego Szymona Kurza.

Uroczystego poświęcenia tablic dokonał kapelan Garnizonu Giżycko ks. ppłk Stanisław Denys.

Tego samego dnia wręczono broń dla żołnierzy rozpoczynających szkolenie wyrównawcze i podstawowe w 4. Warmińsko–Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

– „Akt wręczenia broni to zaraz obok złożenia przysięgi wojskowej najważniejsza uroczystość wojskowa. Otrzymanie broni jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony Ojczyzny oraz godnego reprezentowania Sił Zbrojnych RP”podsumował ppłk. Robert Markiewicz, Dowódca 41 batalionu lekkiej piechoty.

Słowa te mają dla elewów kompanii szkolnej, szczególną wartość. Poprzez swoje poświęcenie i wkład włożony w wymagający etap edukacji oraz trudy szkolenia, będą stanowić o sile Polskiej Armii, która w momencie próby gotowa będzie sprostać stawianym jej wyzwaniom.

 


 

Gen. brygady Szymon Kurz (20 V 1868 – 1940), urodził się w Pilźnie, był pochodzenia żydowskiego. Po ukończeniu szkoły średniej w Tarnowie poświęcił się służbie zawodowej w armii. W 1913 r. został kapitanem, walczył w czasie I wojny światowej, podczas której awansował na majora. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymując stopień podpułkownika. Do 1928 r. pełnił służbę w Departamencie Intendentury MSW w Warszawie. W tym samym roku awansowany na generała brygady i przeniesiony w stan spoczynku. W czasie kampanii wrześniowej został aresztowany przez NKWD i uwięziony w więzieniu lwowskim „Brygidki”. Przypuszczalnie zamordowany wiosną 1940 r.

 

Fot. 24 WOG Giżycko