Wieczór Kolęd w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Giżycku

We wtorek 21 grudnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku odbył się Wieczór Kolęd. To już tradycja w ośrodku, aby spotykać się oraz razem kolędować.
W tym roku w Wieczorze Kolęd uczestniczyli również harcerze z Hufca ZHP Giżycko, którzy przynieśli do szkoły Betlejemskie Światło Pokoju.
Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku