Wieczór poezji ukraińskiej

“Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują myśli, a myśli słowa” Robert Frost. 24 lutego br. w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku odbył się „Wieczór poezji ukraińskiej”. Wzięli w nim udział m.in. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Monika Łępicka-Gij, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Łożyński. Zebrani wysłuchali 11 utworów poetów ukraińskich, które czytane były w języku oryginalnym i w języku polskim. Recytacja każdego wiersza została poprzedzona krótką prezentacją autora. Dzięki poetom i ich tłumaczom poezja nas połączyła, przemówiła do naszego wspólnego człowieczeństwa i naszych wspólnych wartości. Pięknie dziękujemy wszystkim czytającym wiersze i tak licznie przybyłym słuchającym.

 

Źródło informacji: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku