„Wiedza kluczem do sukcesu” – nowy projekt skierowany do przedsiebiorców

Miło nam poinformować Państwa, że Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie rozpoczęła realizację nowego projektu pod nazwą „Wiedza kluczem do sukcesu”.

 

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej mikro, małych i średnich firm
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Oferuje bezpłatne kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze dostosowane do potrzeb danej firmy.

Projekt „ Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Koszty udziału przedsiębiorstw w projekcie w 100% finansowane będą w ramach pomocy de minimis.”

Udział w przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” atrakcyjnych szkoleniach przełoży się na wzrost konkurencyjności regionalnych firm poprzez: podniesienie umiejętności właścicieli i kadry zarządzającej w zakresie zarządzania,  współpracy sieciowej, efektywności energetycznej, a także budowy strategii innowacyjnych i planów funkcjonowania.

W projekcie zaplanowano do realizacji następujące moduły szkoleniowe:

  • Budowa strategii innowacyjnych: korzyści z bycia innowacyjnym, strategie innowacji na poziomie firmy, określanie i zarządzanie ryzykiem związanym z innowacjami, źródła innowacji;
  • Dywersyfikacja działalności firmy: dotycząca zarządzania, planowania, inwestycji, technologii, B+R i produkcji, produktów/usług, dostaw i odbiorców, dywersyfikacja rynków – internacjonalizacja działalności, dywersyfikacja marketingu;
  • Współpraca sieciowa: istota inicjatywy klastrowej, efektywna współpraca, zarządzanie i marketing w strukturach sieciowych, budowanie wizerunku, współpraca międzynarodowa, współdzielenie wiedzy i współpraca ze sferą B+R, innowacje w klastrze;
  • Efektywność energetyczna i ochrona środowiska: polityka energetyczna, aspekty ekologiczne w działalności gospodarczej, obowiązki związane z ochroną

Dla uczestników przewidziano również doradztwo związane ze szkoleniami.

Ponadto realizowana będzie usługa doradcza dotycząca budowy strategii innowacyjnych. Podczas indywidualnych spotkań  z doradcą rozwiązywane będą problemy występujące w firmie oraz zostaną stworzone strategie innowacyjne.
Sprawną realizacją projektu zajmie się 11 Punktów Konsultacyjnych zlokalizowanych w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, elbląskim, giżyckim, gołdapskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, nidzickim, olsztyńskim oraz węgorzewskim.

Przedsiębiorców z terenu powiatu giżyckiego zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego
Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Giżycku, 
który mieści się przy ul. Wyzwolenia 2, pokój 201
tel. 87 428 38 24, pk_gizycko@rswi-olsztyn.pl , Konsultant – Magdalena Maciejewska

(Punkt Konsultacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)