„Wiedza kluczem do sukcesu” – szkolenia dla przedsiębiorców

wmarr_logoWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do udziału w projekcie „Wiedza kluczem do sukcesu”. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W-MARR S.A, oferuje bezpłatne szkolenia oraz doradztwo w ramach modułów :

Moduł Współpraca Sieciowa
– tematyka szkolenia: istota inicjatywy klastrowej, efektywna współpraca, zarządzanie i marketing w strukturach sieciowych, budowanie wizerunku, współpraca międzynarodowa, współdzielenie wiedzy i współpraca ze sferą badawczo-rozwojową, innowacje w klastrze.

Miejsce szkolenia:

  • Węgorzewo, szkolenie trwa 12 dni ; terminy : 20-21.08; 28.08; 04.09; 11.09; 18.09; 25.09; 02.10; 09.10; 16.10; 23-24.10. 2013 r.

Moduł Efektywność energetyczna i ochrona środowiska
– tematyka szkolenia : Prawne podstawy ochrony środowiska, Prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych wobec środowiska naturalnego, Efektywność energetyczna jako aspekt minimalizacji zużycia zasobów naturalnych – ustawa o odpadach, Prawo wodne, Oceny oddziaływania na środowisko, Odpowiedzialność podmiotów za szkody w środowisku, Budowanie wizerunku firmy w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Miejsce szkolenia:

  • Giżycko, szkolenie trwa 6 dni ; terminy: 11.09; 18.09; 25.09; 02.10; 09.10; 16.10.2013 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 „ Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Informacje, zapisy:

1.Punkt Konsultacyjny w Węgorzewie, ul. Gen. Józefa Bema 16 a., tel./fax 87 427 03 32,

e-mail: pk_wegorzewo@rswi-olsztyn.pl

2. Punkt Konsultacyjny w Giżycku, ul. Wyzwolenia2, pok. 312, tel./fax 87 428 38 24, pok. 312

e-mail: pk_gizycko@rswi-olsztyn.pl

 
Więcej informacji : www.wmarr.olsztyn.pl

PLAKAT