Wielka Liga Czytelników – ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku została Koordynatorem Powiatowym IV edycji ogólnopolskiej Wielkiej Ligi Czytelników. Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i biblioteki publiczne powiatu giżyckiego do wzięcia udziału w konkursie promującym czytelnictwo i wartości z nim związanych. Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wielka Liga Czytelników www.wielka-liga.pl , facebook.com/wielkaliga oraz na stronie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku www.poregizycko.pl

Źródło informacji: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku