Wielki sukces Technikum Nr 3 w ZSZ

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku na 9. pozycji w województwie warmińsko-mazurskim! W rankingu Perspektyw zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.

Są to:
– sukcesy szkoły w olimpiadach,
– wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
– wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
– wyniki egzaminy zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane z protokołów komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking wojewódzki techników 2024 – warmińsko-mazurskie:

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-warminsko-mazurski