Wielki sukces ucznia ZSKŚiA

18155465_1315350798550755_566459729_nKrystian Kordowski uczeń klasy IV Techinkum Agrobiznesu zdobył indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji. Dnia 21 kwietnia w Warszawie odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, który został objęty honorowym patronatem Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi – Krzysztofa Jurgiela i Rektora SGGW w Warszawie – prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza część to test wyboru składający się z 30 pytań. Natomiast część druga to 10 kolejno wyświetlanych zdjęć. Na każde zdjęcie był przeznaczony czas 1 min, po której trzeba było wypisać do każdego po 3 niezgodności, nieprawidłowości związane z przepisami BHP.
W końcowej klasyfikacji Krystian znalazł się w czołówce, która została nagrodzona różnymi nagrodami rzeczowymi oraz tym co najważniejsze – indeksem na SGGW w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji. Opiekunem ucznia był Wiesław Sakowski.