Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy

logo2II LO w Giżycku kontynuuje realizację projektu  w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus + konkurs 2014 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Do tej pory ze szkoleń w Wielkiej Brytanii skorzystały już 3 osoby. Nauczycielka języka angielskiego Pani Edyta Organek pogłębiała znajomość języka i poznawała nowe metody pracy. Nauczycielka geografii Pani Dorota Małek i języka niemieckiego Pani Anna Gadomska uczyły się języka angielskiego jako obcego, aby wdrażać nową wiedzę i umiejętności na swoich lekcjach.

W ich ślady wybierają się kolejne nauczycielki. Już niedługo, bo 03.04 do Bournemouth wyjeżdżają na szkolenia językowe  Pani Ewa Downar i Pani Alicja Złotorzyńska. Celem ich wyjazdu jest podnoszenie swoich kompetencji językowych, by je móc w przyszłości wykorzystać na swoich przedmiotach.

W czerwcu do Francji w miejscowości Tours pojedzie Pani Joanna Bossowska, aby doskonalić znajomość języka francuskiego i w przyszłości poszerzyć ofertę edukacyjną naszej szkoły o kolejny język obcy lub prowadzić zajęcia dla zainteresowanych studiami filologicznymi. Również w czerwcu do Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy do Bournemouth wyjedzie nauczycielka matematyki Pani Anna Kowalewska. Weźmie tam udział w szkoleniu CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe), które umożliwi jej wprowadzanie elementów języka angielskiego na własnym przedmiocie.

Właściwym celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia swoich przedmiotów w języku angielskim. Nauczyciele chcą  osiągnąć ten cel etapami: najpierw większość z nich musi zdobyć kompetencje językowe, a później poznać narzędzia metodyczne umożliwiające prowadzenie takich zajęć.  Nie osiągną tego od razu,więc przygotowują się już w Polsce uczestnicząc w kursach językowych. Nauczyciele napisali kolejny wniosek do FRSE. Mają nadzieje,że wniosek zostanie zaakceptowany, a kadra będzie mogła szkolić się dalej i przekazywać swoją wiedzę uczniom.

Koordynator projektu- Anna Gadomska

 

mapa