Wiosenne zdobywanie Twierdzy Boyen

18 maja 2018 r. odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna pod hasłem „Wiosenne zdobywanie Twierdzy Boyen” zorganizowana przez Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku. Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

Celem tej imprezy było przede wszystkim poznanie zabytku naszego miasta, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, wyrównywanie szans dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz integracja dzieci, rodziców i członków stowarzyszenia.

W imprezie uczestniczyły 3 grupy integracyjne z Przedszkola Miejskiego nr 1.

Zadanie pt. „Wiosenne Zdobywanie Twierdzy Boyen – impreza sportowo – rekreacyjna” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.