Wirtualne wystawy przybliżają ideę solidarności dla transplantacji

26 października obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Z tej okazji w ramach kampanii „Solidarnie dla transplantacji” powstały dwie wirtualne wystawy, które wprowadzają nas w świat transplantologii: „Idea solidarności dla transplantacji” oraz „Historia medycyny transplantacyjnej w Polsce”.

„Solidarnie dla transplantacji” to kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Zdrowia realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Głównym celem akcji jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji.

By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. Akcent stawiany jest właśnie na solidarność, bo leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów.

Każdy z nas jest częścią tej metody – każdy z nas może okazać się potrzebującym biorcą, każdy z nas może zostać dawcą.

Jak zostać dawcą komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia?

Każdy może zostać dawcą komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia. Zgodnie z prawem mogą być one pobrane od każdego, kto za życia nie zgłosił swojego sprzeciwu, poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, bądź wyrażając go na piśmie lub ustnie. Dawcą możesz zostać jeżeli nie odmówisz.

Swoją postawę i poparcie wobec idei dawstwa możesz wyrazić poprzez wypełnienie świadectwa woli oddania po śmierci części siebie dla ratowania życia innych. Choć dokument ten nie ma mocy prawnej jest okazją, aby o swojej woli porozmawiać z bliskimi – dobrze, aby wiedzieli jakie w tej sprawie  masz poglądy.

Przeszczepianie jest po prostu dobre, ratuje życie wielu chorym. Dawców niestety wciąż brakuje. W Polsce na różnego rodzaju przeszczepienie oczekuje w każdej chwili ponad 5.000 chorych (1.700 oczekuje na przeszczepienie narządu, 500 na przeszczepienie szpiku, 3.000 na przeszczepienie rogówki). Liczba wykonywanych rocznie przeszczepień, choć stale rośnie nie pokrywa wszystkich potrzeb. Część chorych nie doczekuje przeszczepienia.

Po śmierci można oddać do przeszczepienia nie tylko narządy (nerki, wątrobę, serce, płuca, trzustkę), ale także tkanki (w tym tkanki oka, skórę, kości, zastawki serca). Możesz uratować życie co najmniej sześciu chorym. Większość schorzeń własnych nie stanowi przeszkody dla dawstwa (przeszczepia się narządy od osób 80-letnich). To specjaliści transplantolodzy zadecydują, czy twoje komórki, tkanki lub narządy będą bezpieczne dla biorców.

Co ważne: także za życia możesz ofiarować część siebie drugiemu człowiekowi! Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, możesz z zachowaniem własnego bezpieczeństwa zostać żywym dawcą nerki lub wątroby. Jeżeli ktoś z Twoich bliskich (krewny w linii prostej, rodzeństwo, małżonek) potrzebuje przeszczepu tych narządów, możesz mu je ofiarować. Potrzebna jest zgoda Twoja i biorcy.  Natomiast jeśli chcesz pomóc osobie spokrewnionej w dalszej linii lub przyjacielowi, to musisz wystąpić o zgodę sądu, co ma zapobiegać ewentualnym nadużyciom.

Zanim zostaniesz żywym dawcą lekarze poinformują Cię o ewentualnym ryzyku, a także zrobią Ci wszystkie niezbędne, bardzo szczegółowe badania dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa biorcy.  Zarówno Ty, jak i osoba przez Ciebie obdarowana, zostaniecie szczegółowo poinformowani przez lekarza o możliwych następstwach zabiegu.

Więcej informacji: www.zgodanazycie.pl

Można z niej pobrać m.in. kartę – świadectwo woli bycia dawcą, wydrukować i nosić wraz z dokumentami osobistymi.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wirtualne-wystawy-przyblizaja-idee-solidarnosci-dla-transplantacji