Wizyta delegacji Powiatu Giżyckiego w Alytus na Litwie

W Alytusie na Litwie trwa konferencja podsumowująca projekt „Współpraca sukcesem w terapii” z programu Litwa- Polska, w której uczestniczy m.in. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski (na zdjęciu z Wicemer Miasta Alytus – Jurgitą Šukevičienė). W programie konferencji zaplanowano m.in. prezentację informatora dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, w którym znajdują się informacje dotyczące możliwości wsparcia ich dzieci na terenie powiatu giżyckiego. Podpisane też zostaną porozumienia pomiędzy placówkami edukacyjnymi i socjalnymi z Powiatu Giżyckiego i Alytusa dotyczące rozpoczęcia lub kontynuacji współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

informacja: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

konferencja podsuumowuująca projekt w Alytuuskonferencja podsumowuująca projekt w Alytuuskonferencja podsumowuująca projekt w Alytuuskonferencja podsumowująca projekt w Alytus