Wizyta delegacji Rejonu Alytuskiego

W dniu dzisiejszym (20.12.br.) mieliśmy przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym delegację Rejonu Alytuskiego w składzie: Giedrė Volungevičienė – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Andrė Zenevičienė – Kierownik Wydziału Finansów i Inwestycji, Gintautas Draugelis – Główny specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. Gości z Litwy przywitał Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku Małgorzata Czopińska. Delegacja odwiedzi jeszcze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Miejską Bazę Sportów Wodnych.