Wizyta delegacji z partnerskiego Alytusa

W dniu dzisiejszym (6.04.br.) mieliśmy przyjemność gościć w Starostwie Powiatowym w Giżycku delegację z partnerskiego Alytusa (Litwa). Vytautasa Zubrasa, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytusie (APRC) wraz ze współpracowniczką Jolantą Miliauske przywitał Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku Małgorzata Czopińska. Rozmawiano o planowanych formach współpracy szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego z Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytusie. Następnie delegacja z APRC odwiedziła Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku oraz Hotel Wodnik.
Wczoraj delegacja z Alytusa gościła w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, gdzie rozmawiano o przyszłych planach współpracy w ramach realizacji projektów oraz wspólnych działaniach pozaprojektowych. Następnie wzięła udział w spotkaniu z dyrektorem i wicedyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Na jutro zaplanowano wizytę w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku.