Wizyta delegacji z Samorządu Miasta i szkół zawodowych z Alytus na Litwie

herbas Alytus City
Miasto Alytus i Powiat Giżycki współpracują od 2006 roku, kiedy to rozpoczęły się rozmowy o pierwszym wspólnym projekcie. W 2008 został podpisany list intencyjny o współpracy. W 2011 roku przyjaźń została wzmocniona poprzez podpisanie umowy o współpracy. Od czterech lat z powodzeniem Powiat Giżycki i Miasto Alytus współpracują w obszarze edukacji, kultury, promocji, sztuki i sportu.

Celem tegorocznej wizyty (23-24.01.2014 r.) była m.in. prezentacja obiektów Powiatu Giżyckiego wybudowanych – zmodernizowanych lub przebudowanych z udziałem Miasta Alytus oraz obiektów przewidzianych do modernizacji w ramach przyszłych wspólnych projektów w latach 2014 – 2020.

Pierwszego dnia pobytu litewskiej delegacji obyło się także spotkanie z udziałem Starosty Giżyckiego, Wicestarosty oraz dyrektorów: powiatowych szkół i placówek ponadgimnazjalnych, szpitala, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Promocji, Naczelnika Wydziały Spraw Obywatelskich Starostwa i pracowników Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.
W trakcie tego spotkania roboczego zaprezentowane zostały m.in:

  • założenia Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska,
  • prezentacja planowanych projektów powiatu giżyckiego związanych z edukacją
  • prezentacja innych przewidywanych projektów powiatu giżyckiego związanych z innymi działaniami Powiatu Giżyckiego (promocja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, cyfryzacja itp.)
  • prezentacja planowanych projektów Miasta Alytus kierowanych do dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020 z udziałem partnerów z Powiatu Giżyckiego
  • prezentacja przewidywanych projektów Alytaus Proffesinio Rengimo Centras z udziałem Powiatu Giżyckiego

W trakcie drugiego dnia swojego pobytu, delegacja z Litwy spotkała się z kierownictwem Powiatu Giżyckiego w sali posiedzeń Rady Powiatu. Ustalono wstępnie tematykę przewidywanych wspólnych projektów realizowanych w ramach przyszłego Programu Współpracy Transgranicznej w latach 2014 – 2020 oraz zasady pracy wspólnych zespołów roboczych do opracowania projektów.

Członkowie delegacji mieli także okazję odwiedzić przedsiębiorstwa współpracujące lub zainteresowane nawiązaniem współpracy z Miastem Alytus, a także zobaczyć główne walory turystyczne Powiatu Giżyckiego, w tym: przedsiębiorstwo Żegluga Mazurska, Twierdza Boyen, Centralny Ośrodek Sportu, Wzgórze Świętego Brunona, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rynie, Zamek w Rynie.

Dyrektor Alytaus Proffesinio Rengimo Centras – Vytautas Zubras dokonał także symbolicznego otwarcia letniej sali dydaktycznej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie, zbudowanej w ramach wspólnego projektu.