Wizyta psychologów i nauczycieli z Ukrainy

Psycholodzy i nauczyciele z Ukrainy odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku. Poznawali metody pracy w Ośrodku, oglądali sprzęt do terapii uczniów. Bardzo interesował ich system wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce, opowiadali też jak ten system wygląda w Ukrainie. Byli pod ogromnym wrażeniem wyposażenia i różnorodności metod terapii w naszym SOSW.

Wczoraj odwiedzili również Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Naszych gości szczególnie interesowało wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz diagnoza i terapia osób z autyzmem. Metody pracy, które zobaczyli w naszej powiatowej jednostce chcieliby wprowadzić po powrocie do swojego kraju w szkołach i placówkach oświatowych, w których pracują.

 

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku