Wizyta sieci pedagogów w ogrodzie sensorycznym Szkoły Podstawowej nr 3

W Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji od kilku lat funkcjonuje sieć pedagogów, w ramach której nauczyciele wymieniają się dobrymi praktykami. Ostatnie spotkanie sieci odbyło się w ogrodzie sensorycznym w Szkole Podstawowej nr 3, w czasie którego nauczyciele z „trójki” prezentowali metody pracy z wykorzystaniem swojego ogrodu. Spotkanie bardzo ciekawe i inspirujące do poszukiwania nowych metod pracy z uczniami.

 

 

O wizycie sieci pedagogów w ogrodzie sensorycznym Szkoły Podstawowej nr 3, mini ogródkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, ogrodzie horitterapii w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Gazecie Giżyckiej: https://gazetaolsztynska.pl/gizycko/840732,Szkolny-zieleniec-ogrodem-sensorycznym.html