Wizyta Wicemarszałek Województwa w ZAZ

Wczoraj (31.01.br.) w naszym Zakładzie Aktywności Zawodowej gościliśmy Panią Wicemarszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego Sylwię Jaskulską wraz z delegacją ze Szczytna. Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński wspólnie z dyrektorem ZAZ Wojciechem Chodakowskim pokazali jak działa i rozwija się ZAZ. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie w tworzeniu takich jednostek, które niewątpliwie są potrzebne. Rehabilitacja zawodowa i podjęcie pracy przez osoby z niepełnosprawnościami jest największą wartością, jaką może zapewnić ZAZ.