Wizyta zawodoznawcza w ramach programu „Otwarta firma”

13 grudnia br., podczas ostatniej wizyty zawodoznawczej realizowanej w ramach programu „Otwarta firma”, grupa uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku spotkała się z lokalnym przedsiębiorcą. Pan Mariusz Zacharewicz ugościł ich w swojej kawiarni the White Bear Coffee Giżycko, będącej jednym z kilku profili jego działalności gospodarczej. Rozmowa właściciela firmy z uczniami klasy 2c dotyczyła praktycznych aspektów prowadzenia własnego biznesu, w tym m.in. zasad działania systemu franczyzowego. Pan Mariusz, jako pracodawca, podzielił się z młodzieżą swoimi spostrzeżeniami nt. mocnych i słabych stron młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy. Cenne były także jego uniwersalne wskazówki, dotyczące odpowiedniej postawy, motywacji i determinacji do budowania swojej kariery i kreowania osobistej marki zawodowej. Odpowiednie cechy i kompetencje, takie jak odpowiedzialność, zarządzanie sobą w czasie, umiejętności organizacyjne itd. powinniśmy rozwijać jeszcze zanim wejdziemy na rynek pracy, a pomóc w tym może aktywność i zaangażowanie, zarówno w działania podejmowane na terenie szkoły, jak i poza nią.
Młodzież złożyła podziękowania Panu Mariuszowi Zacharewiczowi oraz Pani Agnieszce Zacharewicz za spotkanie w ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Działania w ramach programu „Otwarta firma” koordynowały Pani Marta Buczyńska oraz Pani Marta Hruby.

 

Źródło informacji: II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku