Wkrótce nabór do projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą – możesz skorzystać z:
– jednorazowej dotacji inwestycyjnej w kwocie do 39.535,00 zł
– wsparcia pomostowego przez 6 m-cy w kwocie – 1.600 zł m-nie
– usługi szkoleniowo-doradczej związanej z prowadzeniem własnej firmy to:

Powiat Piski zaprasza osoby bezrobotne z powiatu piskiego, węgorzewskiego i giżyckiego zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.

Kompletne i podpisane dokumenty rekrutacyjne (Formularz Kwalifikacyjny oraz oświadczenia kandydata do projektu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w terminie: od 27 maja 2013 roku do 03 czerwca 2013 roku (z wyłączeniem dni: 30 maja – Święto Bożego Ciała, 01 czerwca-sobota, 02 czerwca – niedziela) w:

1. Osoby bezrobotne z powiatu piskiego w Biurze Projektu:
   Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
   pok. 35 (II piętro), tel. (87) 425-47-63 w godz. 10:00-18:00

2. Osoby bezrobotne z powiatu węgorzewskiego
    w Punkcie Rekrutacyjno – Konsultacyjnym w Węgorzewie:
   Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, ul. Gen. J.Bema 16A,11-600 Węgorzewo,
   pokój nr 11,tel. (87) 429-69-10, w godz. pn.-pt. 15:00-18:00

3. Osoby bezrobotne z powiatu giżyckiego
    w Punkcie Rekrutacyjno-Konsultacyjnym w Giżycku:
   Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko,
   pokój nr 3, tel. (87) 429-64-52, w godz. pn. 16.00-19.00, wt.-pt. 15:00-18:00

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Kwalifikacyjny oraz oświadczenia kandydata do projektu) do pobrania ze strony internetowej projektu: www.mazurski-wilk.powiat.pisz.pl   w zakładce Regulaminy i Formularze.

Przed złożeniem formularza kwalifikacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Projekt „Mazurski wilk przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.