Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

logoTowarzystwo Amicus zaprasza do Olsztyna w dniach 8-9.02.2017 r. na wydarzenie edukacyjne: Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych.

Na wydarzenia zapisać się mogą osoby, które zarejestrowały się na platformie www.ckngo.pl (należy kliknąć w rejestrację u góry ekranu) – co jest równoznaczne z dołączeniem do projektu.

Podczas seminarium (w dniu 8.02) organizator proponuje przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, oraz przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Seminarium to wydarzenie dla max. 50 osób.

Warsztaty (w dniu 9.02), odbywają się równolegle w dwóch grupach do wyboru:

– Warsztat dot. włączenia społecznego grup defaworyzowanych (11.1 RPOWWM) (gr. I)
– Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków (gr. II)

Warsztaty to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie. Warsztaty to wydarzenie dla max. 25 osób.

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym seminarium/warsztacie!

Miejsce szkoleń:
Hotel Wileński
Ryszarda Knosały 5,
11-041 Olsztyn

PROGRAM SEMINARIUM I WARSZTATÓW [pobierz]

Więcej informacji: http://www.ckngo.pl/blog/show-post/p/53