Wnioski NGO z pominięciem otwartego konkursu (art. 19a ustawy)

W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010 r. Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.) do Starostwa  Powiatowego w Giżycku wpłynęły  następujące wnioski organizacji pozarządowych:

Data wpływu do Starostwa 24.08.2011
Data upublicznienia 29.08.2011
Nazwa organizacji Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów
Nazwa projektu „Profilaktyka zdrowia na każdym etapie życia kobiety w każdym wieku”
Termin zgłaszania uwag 05.09.2011
Status wniosku przyznano dotację w wysokości 8.000 zł

 

 

 

 

 

 

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można zgłaszać na e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl bądź na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (z dopiskiem: Uwagi do oferty Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Joannitów pt. „Profilaktyka zdrowia na każdym etapie życia kobiety w każdym wieku”).