Wojewódzka Konferencja inaugurująca obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach

 

 

Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Termin: 29 luty 2012 r.; godz. 10:30

Miejsce: Hotel Warmiński w Olsztynie; Sala Dębowa; ul. Kołobrzeska 1

Program:

10:30 – 11:00 – rejestracja gości

11:00 – 11:15 – Występ artystyczny: Chór Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Olsztynie

11:15 – 11:30 – Przywitanie Gości, otwarcie Konferencji; Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

11:30 – 12:05 – Aktywność, solidarność, partycypacja osób starszych – aspekty globalne i lokalne; prof. SGH, dr hab. Piotr Błędowski – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

12:05 – 12:30 – Prezentacja dokumentu strategicznego: „Perspektywa uczenia się przez całe życie” Aleksandra Lisek; Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej

12:30 – 13:00 – Przerwa kawowa

13:00 – 13:25 – Działania na rzecz osób starszych realizowane w województwie warmińsko – mazurskim w świetle wdrażania Wojewódzkiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”; Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

13:25 – 13:40 – Prezentacja projektu sportowo – promocyjnego Warmia Mazury Senior Games 2012; Alicja Rutecka – Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

13:40 – 14:00 – Bierni czy aktywni. Sytuacja osób po 50 roku życia na rynku pracy województwa warmińsko – mazurskiego; Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

14:00 – Zakończenie konferencji