Wojewódzka Konferencja Organizacji Pozarządowych

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenie ESWIP
 ZAPRASZAJĄ
  18 września 2012 r. Hotel „Warmiński” w Olsztynie (ul. Kołobrzeska 1)
 NA WOJEWÓDZKĄ KONFERENCJĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 pod hasłem:
„Społeczności lokalne i ich organizacje
a dobro wspólne jakim jest przestrzeń publiczna”

 

Podczas konferencji odbędzie się także podsumowanie IX edycji Konkursu „Godni Naśladowania” promującego aktywność obywatelską przede wszystkim w wymiarze działalności III sektora.  

Program konferencji  [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy  [pobierz]

Formularze przyjmowane będą najpóźniej do dnia 17 września 2012 r.