Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje wojewódzką konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, która odbędzie się w dniu 5 października 2022 r. w Hotelu Omega przy ul. Sielskiej 4a w Olsztynie. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 11:00.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest już od ponad 30 lat. Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu przybliżenia społeczeństwu problematyki starości oraz dążenia do poprawy sytuacji osób starszych na świecie. Seniorzy, jako grupa społeczna, której liczebność stale wzrasta, stanowią cenny kapitał społeczny. Podczas konferencji będzie mowa o wyzwaniach jakie stoją przed nami oraz o dobrych praktykach w polityce senioralnej. Zostanie również rozstrzygnięty warmińsko-mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w naszym regionie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. wydarzeniu proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 27 września 2022 r. na adres mailowy: a.kociecka@warmia.mazury.pl

 

program konferencji 05.10.2022

formularz zgłoszeniowy 05.10.2022