Wojewódzki konkurs BHP

15 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie odbył się II etap konkursu XI edycji „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy”. Zakres konkursu obejmował zagadnienia dotyczące prawa pracy i przepisów BHP. Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników OHP. W eliminacjach udział wzięło 264 uczestników, a do konkursowej rywalizacji równie chętnie przystępowała młodzież szkół zawodowych, gimnazjów, jak i odbywająca rzemieślniczą naukę zawodu.

Konkurs odbył się w formie testu, składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Pierwsze miejsce, z największą ilością punktów, uzyskał Oskar Drożyński ze Środowiskowego Hufca Pracy w Giżycku i to właśnie on wywalczył sobie prawo reprezentowania województwa warmińsko-mazurskiego podczas III etapu konkursu, który odbędzie się w dniach 13-15 maja br. w Dobieszkowie. Drugie miejsce zajął uczeń ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu, trzecie, po emocjonującej dogrywce polegającej na rozwiązaniu dodatkowego testu, uczestnikz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, Każdy z wychowawców i opiekunów otrzymał zbiór materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu prawnej ochrony pracy.

Na zakończenie wszyscy członkowie komisji pogratulowali młodzieży udziału w konkursie, a zwycięzcy życzyli powodzenia w zmaganiach ogólnopolskich.

 
Magdalena Łępicka