Wojewódzki konkurs OHP „Sprawny w zawodzie”

W dniach 13 i 14 kwietnia 2023 r. odbyły się wojewódzkie konkursy OHP „Sprawny w zawodzie” – w których wystartowali uczniowie z klas III Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku – Paweł Barczak (w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) oraz Kamila Hrudeń (w zawodzie kucharz). Konkursy dały uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i doświadczenia zawodowego przed przystąpieniem do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Konkurs kulinarny odbył się w Mrągowie, natomiast w zawodzie mechanik miał miejsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku. W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań obejmujących swoim zakresem wiadomości w zawodzie mechanik samochodowy i kucharz. W części praktycznej przyszli mechanicy i kucharze wykonywali indywidualnie zadania praktyczne. Jury oceniało: wykonanie zadania zgodnie z instrukcją, porządek na stanowisku pracy oraz znajomość i stosowanie przepisów BHP. Paweł Bartczak z klasy III a Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Giżycku zajął III miejsce, natomiast uczennica Kamila Hrudeń z klasy III b Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Giżycku otrzymała wyróżnienie. Poziom obu konkursów był bardzo wysoki, młodzież wykazała się kreatywnością i dużymi umiejętnościami zawodowymi. Serdecznie gratulujemy!

Źródło: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku