Wojewódzkie eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

19 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 60 uczestników ze wszystkich powiatów województwa warmińsko – mazurskiego. Konkurs był przeprowadzony w trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

 

Turniej otworzył Wicestarosta Giżycki Wacław Strażewicz. Następnie odbyły się występy dzieci i młodzieży szkolnej. Kolejnym punktem turnieju były eliminacje pisemne – test składający się z 30 pytań, na którego rozwiązanie uczestnicy mieli 45 minut. Po przeprowadzeniu testu w każdej grupie wiekowej wyłoniono 5 osób, które przeszły do drugiego etapu konkursu – eliminacji ustnych.

W wyniku konkursu wyłonieni zostali laureaci wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”:

w grupie I – szkoły podstawowe
1. Jakub Wadecki pow. nowomiejski,
2. Jakub Krućko pow. ostródzki
3. Paweł Szapiel pow. braniewski
4. Jakub Domysławski pow. giżycki

w grupie II – szkoły gimnazjalne
1. Agnieszka Dobosz pow. elbląski,
2. Urszula Jabłońska pow. olsztyński,
3. Filip Czetrybok pow. giżycki

w grupie III – szkoły ponadgimnazjalne
1. Arkadiusz Frankiewicz pow. iławski
2. Magdalena Niska pow. olsztyński
3. Przemysław Mierzejewski pow. bartoszycki
17. Rafał Wasilewski pow. giżycki

 

Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez: Nadleśnictwo Giżycko, Zamek Giżycko, OW ZOSP RP , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, KW PSP Olsztyn, Okręgową Spółdzielnie Mleczarską w Giżycku, Starostwo Powiatowe Giżycko, Miasto i Gminę Giżycko, Ośrodek Wypoczynkowy Gwarek, „Mark” Sękacze, Mazurski Bank Spółdzielczy.

 

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku