* Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Miejsce: Ełckie Centrum Kultury, 12 października 2011, godz 11.00.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski  oraz Marszałęk Województwa Jacek Protas zapraszają na uroczystości wojewódzkie obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W programie:

– wystąpienia Wojewody, Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Ełk

– wręczenia odznaczeń, medali i nagród

– spektakl Ełckiego Teatru Tańca „Podróż sentymantalna”