Wojewódzkie spotkanie pozarządowych organizacji socjalnych

logo-fosa-300x187Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza do  udziału w dwudniowym Wojewódzkim spotkaniu pozarządowych organizacji socjalnych pt. „Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe”, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 r. w Olsztynie i Fromborku. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


ZAPROSZENIE NA WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI SOCJALNYCH

Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe

9-10 października 2017 r., Olsztyn/Frombork

 

Szanowni Państwo

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa ma  zaszczyt zaprosić  do  udziału w dwudniowym Wojewódzkim spotkaniu pozarządowych organizacji socjalnych, pt. Samorządność i subsydiarność – zaspokajanie potrzeb społecznych przez organizacje pozarządowe. Spotkanie organizowane jest we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Chcemy wrócić do tradycji spotkań, których zadaniem jest między innymi integracja socjalnych organizacji pozarządowych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim, sprzyjających wymianie doświadczeń i informacji, nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu partnerstw. Poprzednie spotkania (w Ełku, Olsztynie, Morągu, Bartoszycach) dały przestrzeń do rozmów, które zapoczątkowały wiele działań. Podczas tegorocznego spotkania chcemy zachęcić Państwa do dyskusji między innymi wokół następujących obszarów tematycznych: kondycja organizacji socjalnych, prawa socjalne, ekonomia społeczna, innowacje, osoby niepełnosprawne, współpraca ngo
z samorządem, aktywni obywatele, seniorzy. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje.

Formuła spotkania została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom wysłuchanie wykładów/prelekcji, wzięcie czynnego udział w dyskusji oraz zdobycie wiedzy i umiejętności, a także podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami.

Dwudniowe spotkanie zostanie podzielone na trzy zasadnicze części: wykłady – naszymi prelegentami będą m.in. przedstawiciele Parytetowego Związku Socjalnego Dolnej Saksonii, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; w panelu dyskusyjnym pt. Na rozdrożu…Organizacje społeczne – lokalnie, globalnie czy glokalnie? Swoje stanowisko przedstawią i będą odpowiadać na Państwa pytania przedstawiciele trzech sektorów;  z kolei w części zatytułowanej  „Inspirowanie do działania” zaprosimy państwa do udziału w spotkaniach z osobami (specjalistami, ekspertami) pracującymi w różnych obszarach związanych z funkcjonowaniem i działalnością organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami instytucji je wspierających. Oprócz ekspertów
z Warmii i Mazur gościć będziemy przedstawicieli m.in. Programu ERASMUS czy też Polsko-Amerykańskiego Funduszu Inicjatyw Pożyczkowych PAFPIO. Ponadto serdecznie zapraszamy do włączenia się w spotkanie poprzez czynny udział w mini-giełdzie – każda chętna organizacja/instytucja będzie mogła przygotować własne stoisko, na którym w sposób dowolny zaprezentuje własne działania, w formie bądź prezentacji multimedialnej, bądź prezentacja wytworów/prac czy innej. Szczegóły znajdziecie Państwo w programie spotkania, który załączony jest do niniejszego zaproszenia.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli organizacji członkowskich i partnerskich Federacji FOSa, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz innych organizacji, instytucji i podmiotów działających w obszarze pomocy socjalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy spotkania proszeni są o uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 69 zł. W przypadku trudności z uiszczeniem tej kwoty prosimy organizacje członkowskie/partnerskie o kontakt z Tomaszem Tokarczykiem, email t.tokarczyk@federacjafosa.pl, (89) 523 60 92. Kwota ta stanowi niewielką część kosztów związanych z organizacją spotkania, zwłaszcza  z zapewnieniem wyżywienia, noclegu podczas trwania spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 29 września 2016 r. do godziny 16:00 na adres m.soroka@federacjafosa.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.  Szczegółowych informacji udziela Maciej Soroka pod numerem tel. (89) 523 60 92.

 

Serdecznie zapraszam

Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji FOSa

 

ZAPROSZENIE [pobierz]

PROGRAM [pobierz]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [pobierz]