Wojewódzkie Targi Pracy OHP

27 września 2012 r.  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędą się Wojewódzkie Targi Pracy OHP. pt. „Zaplanuj z nami swoją przyszłość”. Targi skierowane są do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów, absolwentów, osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia oraz informacji dotyczących usług rynku pracy i edukacyjnych, w tym możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, informacji dotyczącej możliwości edukacyjnych oraz oferty szkoleniowej, bądź też profesjonalnej porady w kwestii rozwoju ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

Celem targów jest umożliwienie młodzieży nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracodawcami oraz specjalistami rynku pracy, zapoznania się z usługami rynku pracy oferowanymi przez OHP oraz partnerów rynku pracy, ofertą kursów i szkoleń, programami aktywizacji zawodowej, uzyskania informacji na temat jak założyć własną działalność gospodarczą, wolontariatu itp. 

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach cyklu imprez edukacyjnych, których inicjatorem są jednostki rynku pracy utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

PROGRAM TARGÓW  [pobierz]