Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu, Zarządu Powiatu w Giżycku otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
Poprzedni rok był pełen wyzwań, ale dzięki determinacji i współpracy wszystkich zaangażowanych osób, udało się zrealizować ambitne cele, jakie postawiliśmy przed sobą. Inwestowaliśmy w infrastrukturę, poprawiając jakość dróg i zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom. Podejmowaliśmy działania na rzecz rozwoju edukacji, zwiększając dostęp do nowoczesnych technologii w szkołach oraz wspierając rozwój młodych talentów. Nie zapomnieliśmy również o naszych najbardziej potrzebujących mieszkańcach. Pomoc społeczna była jednym z naszych priorytetów, a programy wsparcia skierowane były do osób w trudnej sytuacji życiowej. Współpracowaliśmy blisko z organizacjami pozarządowymi, które odgrywają niezastąpioną rolę w budowaniu społeczeństwa opartego na wartościach solidarności i współpracy. Wotum zaufania oraz absolutorium to potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku.

 

Źródło informacji: Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki