Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu, Zarząd Powiatu w Giżycku otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Wykonaliśmy 95% wydatków majątkowych (inwestycji) przy utrzymaniu zadłużenia na poziomie 9% w stosunku do rocznych dochodów. Przed nami wiele wyzwań związanych nie tylko z inwestycjami, ale także z bieżącym zarządzaniem jednostkami. Zaprezentowany został także Raport o stanie Powiatu za rok 2023. Starosta i Wicestarosta podziękowali radnym, a także pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych. W trakcie sesji podjęta została także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Bogacku stanowiącej własność Powiatu Giżyckiego.

Raport o stanie Powiatu Giżyckiego znajduje się tutaj: https://bip.powiatgizycki.pl/10054/4354/Raport_o_stanie_Powiatu_Gizyckiego_za_rok_2023/

zdjęcie z sesji

zdjęcie z sesji

zdjęcie z sesji