Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego na ul. Nadbrzeżnej

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją robót budowlanych dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją” wykonawca wprowadza od 08.07.2024 r. czasową organizację ruchu na ul. Nadbrzeżnej w Giżycku – II etap -dopuszczenie ruchu pieszego i kołowego.

zdjęcie: UM Giżycko

zdjęcie ul. Nadbrzeżna w Giżycku