Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na odcinku Ryn-Stara Rudówka

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. w Ostrołęce informuje, że dnia 06.11.2020 r. nastąpi wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w związku z realizacją zadania pn.”Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn-Stara Rudówka”. Do prowadzenia robót wydzielono pas drogi. W trakcie prac na odcinku dłuższym niż 100 m oraz gdy roboty prowadzone będą na odcinkach o niedostatecznej widoczności (łuki pionowe i poziome), przewiduje się ręczne kierowanie ruchem.

odcinek drogiodcinek drogi