Wracamy do tematu sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku

Realizacją projektu zajmie się Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. W ramach projektu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku zostanie wybudowana sala gimnastyczna z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki, a także z zapleczem rehabilitacyjnym  wraz z infrastrukturą (m.in. tereny zielone, dojścia i dojazdy, nawierzchnia z poliuretanu, ogrodzenie, mała architektura: 2 ławeczki, urządzenia siłowni zewnętrznej 5 szt). Proponowany układ zagospodarowania terenu pozostawia również teren przeznaczony do różnych aktywności dla dzieci.
Sala pełnić będzie głównie funkcje sportowo-rehabilitacyjne, ale także będzie miejscem różnych wydarzeń szkolnych. Funkcjonalnie oba budynki: istniejąca szkoła oraz hala sportowa będą stanowiły jedną całość. Rozbudowę zaprojektowano tak, by mogły korzystać z obiektu osoby niepełnosprawne.

Powierzchnia użytkowa 495,7 m2
Kubatura 3592,1 m3
Całkowity koszt ok. 4 300 000 zł
Dofinansowanie z rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych – 3 037 500 zł

informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku

wizualizacja sali SOSW