Wręczono okolicznościowe medale pracownikom publicznych służb zatrudnienia

31 stycznia br. w Olsztynie pracownicy urzędów pracy z Warmii i Mazur obchodzili  swoje święto – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Wydarzenie zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju obchodzone jest corocznie 27 stycznia, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Upamiętnia ono podpisanie w dniu 27 stycznia 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Tego dnia w 1919 roku utworzono w II Rzeczypospolitej Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, będące ważnym instrumentem walki z bezrobociem. Warto zwrócić uwagę, że Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich powołała do życia państwową służbę zatrudnienia.

Podczas uroczystości w Olsztynie zasłużonym pracownikom urzędów pracy wręczono odznaczenia, w tym Złote Medale za Długoletnią Służbę. Takim medalem odznaczona została Pani Maria Wagner oraz Pani Beata Kraszyńska z Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.

We wcześniejszym terminie medalami za długoletnią służbę zostały także odznaczone:
– Złoty Medal za Długoletnią Służbę – Pani Anna Kowalewska – Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku oraz
– Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – Pani Jolanta Romanowska – Kierownik Działu Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy !!!!

dzień pracownika publicznych służb zatrudnienia