Wsparcie PFRON dla samorządów i NGO, którzy pomagają uchodźcom z niepełnosprawnością

PFRON zatwierdził program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Ma on na celu zapewnienie wsparcia niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę poprzez dofinansowanie samorządów prowadzących działania pomocowe. Moduły programu są skierowane do różnych wnioskodawców, np.: Moduł II do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą uzyskać granty zarówno na działania prowadzone samodzielnie, jak i te, które zostały zlecone organizacjom pozarządowym, a Moduł III do organizacji pozarządowych. Pieniądze można otrzymać także na działania, które już zostały zrealizowane, ale nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. Pomoc udzielana jest w formie finansowania albo dofinansowania.

Wnioski o przyznanie środków są przyjmowane w trybie ciągłym i rozpatrywane w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Fundusz nie wskazał katalogu kosztów kwalifikowalnych. Dzięki temu samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj pomocy, który jest niezbędny i wynika ze specyficznych potrzeb na danym terenie. Szczegółowy tryb składania, rozpatrywania i realizacji wniosków znajdą Państwo na stronie PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/