Wsparcie przedsiębiorców sektora MSP z terenu Warmii i Mazur

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do zapoznania się z ofertą Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.

Kontakt do doradców (powiat ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, węgorzewski):
tel. 668-271-625
elk@poreczenia-kredytowe.info