Wsparcie dla przedsiębiorców udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy

Stan na dzień 5 sierpnia 2020 r. (od początku okresu przyjmowania wniosków przez PUP)

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD PRACODAWCY DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy 244 wnioski. Wypłacono dofinansowanie 243 podmiotom na kwotę 3.376.067,20 zł, w tym:
Mikroprzedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników) – 216 podmiotów na kwotę 2.123.685,56 zł
Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników) – 27 podmiotów na kwotę 1.252.381,64 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 473 wnioski. Wypłacono dofinansowanie 464 samozatrudnionym na kwotę 2.145.780,00 zł.

Dofinansowanie zostało obliczone według przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – złożone zostały 92 wnioski; dofinansowanie wypłacono 92 samozatrudnionym na łączną kwotę 270.400,00 zł,
• co najmniej 50% – złożone zostały 184 wnioski; dofinansowanie uzyskało 183 samozatrudnionych na łączną kwotę 790.660,00 zł,
• co najmniej 80% – złożonych zostało 196 wniosków; dofinansowanie wypłacono 189 samozatrudnionym na łączną kwotę 1.084.720,00 zł.

WNIOSKI O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Pożyczka jednorazowa o maksymalnej wysokości 5 tys. zł; okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP – 2572. Pożyczkę udzielono 2478 mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 12.351.356,00 zł.