Wsparcie dla przedsiębiorców udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy

Stan na dzień 18 czerwca 2020 r. (od początku okresu przyjmowania wniosków przez PUP)

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD PRACODAWCY DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy 175 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 174 podmiotom na kwotę 1.735.224,23 zł:
Mikroprzedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników) – 148 podmiotów na kwotę 901.904,44 zł
Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników) – 27 podmiotów na kwotę 833.319,79 zł

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 355 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 349 samozatrudnionym na kwotę 1.021.280,00 zł.

Dofinansowanie zostało obliczone według przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – złożonych zostało 70 wniosków; dofinansowanie wypłacono 70 samozatrudnionym na łączną kwotę 132.600,00 zł,
• co najmniej 50% – złożone zostały 142 wnioski; dofinansowanie uzyskało 141 samozatrudnionych na łączną kwotę 388.440,00 zł,
• co najmniej 80% – złożone zostały 143 wnioski; dofinansowanie wypłacono 138 samozatrudnionym na łączną kwotę 500.240,00 zł,

WNIOSKI O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW.
Pożyczka jednorazowa o maksymalnej wysokości 5 tys. zł; okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP – 2462. Pożyczkę udzielono 2388 mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 11.935.399,00 zł.