Wsparcie szkoleniowo – doradcze skierowane do przedsiębiorstw.

wmarr_logo
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przygotowuje projekt finansowany ze środków UE skierowany do przedsiębiorstw (MŚP i duże) z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane przez przedstawicieli sfery nauki w zakresie możliwych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań, których zastosowanie może przyczynić się do realnych korzyści finansowych.

Zapraszamy Państwa do zainteresowania przyszłym projektem.

Zebrane informacje będą wykorzystane do przygotowania projektu odpowiadającego na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorców zawarte w kwestionariuszu i będą traktowane jako poufne.

W przypadku realizacji projektu do uczestnictwa w pierwszej kolejności zaprosimy firmy, które wypełnią poniższy dokument.
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/ankieta_8_2_1_3_PM.doc

Dziękujemy za okazaną pomoc i poświęcony czas.

Wypełnioną wersję elektroniczną prosimy o przesłanie na adres pk_gizycko@rswi-olsztyn.pl do 26.04.2013