Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku wsparł przedsiębiorców na ponad 10,8 mln zł.

Stan na dzień 19 maja 2020 r.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD PRACODAWCY DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy 95 wniosków. Wypłacono dofinansowanie 88 podmiotom na kwotę 657.980,97 zł:
Mikroprzedsiębiorcy (od 1 do 9 pracowników) – 72 podmioty na kwotę 340.688,82
Małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników) – 16 podmiotów na kwotę 317.292,15

WNIOSKI O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Łącznie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 183 wnioski. Wypłacono dofinansowanie 166 samozatrudnionym na kwotę 320.840,00 zł.

Dofinansowanie zostało obliczone według przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% – złożone zostały 33 wnioski; dofinansowanie wypłacono 30 samozatrudnionym na łączną kwotę 39.000,00 zł,
• co najmniej 50% – złożonych zostało 76 wniosków; dofinansowanie uzyskało 69 samozatrudnionych na łączną kwotę 125.060,00 zł,
• co najmniej 80% – złożone zostały 74 wnioski; dofinansowanie wypłacono 67 samozatrudnionym na łączną kwotę 156.780,00 zł,

WNIOSKI O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW.
Pożyczka jednorazowa o maksymalnej wysokości 5 tys. zł; okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP – 2141. Pożyczkę udzielono 1976 mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 9.875.899,00 zł.