Wspieram region! Mój 1% dla Warmii i Mazur.

Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną „Wspieram region”, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur.

Od 2017 roku do włączenia się w akcję zapraszane zostały znane i lubiane osoby, które związane są z naszym regionem i zgodziły się zostać Honorowymi Ambasadorami akcji. Wśród tych osób znaleźli się Iwona Pavlović, Andrzej Matracki i Paweł Matracki, Henryka Bochniarz, Krzysztof Hołowczyc, Norbi, zespół Enej oraz drużyna siatkarzy z Olsztyna Indykpol-AZS z kapitanem Pawłem Woickim. W 2018 roku do grona Honorowych Ambasadorów – wspaniałych i bezinteresownych ludzi – dołączyli Wojciech Malajkat, Paweł Burczyk i Krzysztof Bubik.

W województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma obecnie ponad 320 organizacji pożytku publicznego. Z danych pozyskanych z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wynika, że w 2018 roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 19,9 mln zł, z czego ponad 4,7 mln zł (wzrost o ponad 200 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego) trafiło do organizacji z naszego regionu. Z informacji tych wynika również, że gdyby wszyscy podatnicy z Warmii i Mazur przekazali 1 procent swojego podatku dochodowego na rzecz OPP, do naszych organizacji mogłoby wpłynąć o ponad 6 mln zł więcej.

W celu ułatwienia znalezienia organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego, które są uprawnione do otrzymywania 1%, stworzono witrynę internetową www.wspieramregion.pl

Znajduje się tam baza organizacji (OPP) z województwa warmińsko-mazurskiego oraz wyszukiwarka, pomagająca odszukać organizację, której działalność chcielibyśmy wesprzeć.

 

Zachęcamy do przekazania 1% Organizacjom Pożytku Publicznego z terenu powiatu giżyckiego:

0000030497 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „PROMYK” W GIŻYCKU
0000034507 RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA” RYSIPON – DAR SERCA
0000036454 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
0000073246 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GIŻYCKU
0000077097 STOWARZYSZENIE „ROTARY CLUB” GIŻYCKO
0000202570 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH „SZANSA”
0000358101 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W GIŻYCKU
0000451493 MAZURSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „MARZENIA”
0000512848 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE BRAT KOT