Wspólny projekt z samorządem partnerskim – Miastem Alytus

Clipboard01

Clipboard02

Clipboard03

 

W ramach programu ERASMUS+ od 01.09.2014 do 31.08.2016 realizowany jest projekt „Synergia na rzecz NEETsów i kształcenie dualne” nr 2014-1-LT 01-KA 2012-000529-939256918. Partnerami projektu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus na Litwie i ITT Group z Tallina.

Celem projektu jest zbadanie specyfiki kształcenia dualnego jako formy kształcenia zawodowego w Polsce, Estonii i na Litwie, opracowanie metodologii integracji społecznej NEETsów z rynkiem pracy oraz analiza dobrych praktyk redukujących społeczne wykluczenie poprzez efektywne szkolenie zawodowe.

Pierwszym etapem wdrażania projektu było opisanie lokalnego rynku pracy na podstawie ankiet skierowanych do pracodawców i uczniów szkół zawodowych, a następnie analiza treści programowych realizowanych w szkołach zawodowych i stworzenie na ich podstawie oferty kształcenia zawierającej kompetencje pracowników, odpowiadających oczekiwaniom rynku pracy. Na podstawie wniosków wyciągniętych z realizacji poprzednich etapów projektu, został opracowany plan kształcenia zawodowego w kierunku: pokojowa, pomoc kuchenna i pracownik gospodarczy, które w przyszłości mające przybierać formy krótkich kursów lub szkoleń. Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownicy z takim wykształceniem zawodowym są najbardziej poszukiwani na lokalnym rynku pracy. Do testowania wspólnej metodologii zaproszono 15 osób – uczniów i absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku.

W czasie trwania projektu zorganizowane zostało 1 szkolenie w Alytusie i 2 w Tallinie, w których wzięło udział 20 nauczycieli i pracowników instytucji edukacyjnych. Program szkoleń obejmował swoim zakresem działania ukierunkowane na włączenie społeczne niepracującej i nieuczącej się młodzieży oraz wykorzystanie elementów robotyki i druku 3D w pracy z uczniami. 21.06.2016 w Alytusie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt, na której zaprezentowano rezultaty projektu i przedstawiono system kształcenia dualnego na Litwie.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

01-145 100_8029 DSCF2992