Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje Menedżera Finansowego

joint technicaWspólny Sekretariat Techniczny instytucja pożytku publicznego ustanowiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej odpowiedzialna za wdrożenie Programu „Litwa-Polska” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko Menedżera Finansowego (wymagana biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego).

 

Wspólny Sekretariat oferuje możliwość pracy w Wilnie w młodym, rozwijającym się międzynarodowym zespole oraz konkurencyjne warunki finansowe uzależnione od umiejętności i kwalifikacji kandydata. Szczegółowe wymagania na stanowisko oraz opis zadań można znaleźć na stronie www.vilniusjts.eu. Czas zatrudnienia – do końca 2015 roku. Termin składania aplikacji w języku angielskim (zawierającej CV i list motywacyjny) upływa 19 września 2014 roku (w tym terminie dokumenty aplikacyjne muszą zostać dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego). Aplikacje można składać osobiście, przesyłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.